10 hlavních úkolů vedoucího údržb

Kdo je vedoucí údržby?

Vedoucí údržby hraje důležitou roli ve struktuře každého podniku. Osoba zastávající tuto pozici zajišťuje plynulost provozu strojů a výrobní linky. Vedoucí údržby je nezbytný ve výrobních závodech, kde dohlíží na celkový průběh prací a efektivitu zařízení.

Co má na starosti vedoucí údržby?

Vedoucí údržby je odpovědný za udržení plynulého provozu výrobní linky a správné fungování strojního parku. K dosažení tohoto cíle spravuje tým podřízených, kontroluje kvalitu práce kolegů, sleduje technickou infrastrukturu závodu a plánuje preventivní opatření. Na této pozici je vyžadováno vyšší technické vzdělání a zkušenosti s prací v údržbovém oddělení.

Co jsou hlavní úkoly vedoucího údržby? Jaký je rozsah jeho povinností? Níže představujeme denní povinnosti osoby zastávající tuto pozici.

Úkoly vedoucího údržby

1. Koordinace práce týmu podřízených

Nejdůležitějším úkolem vedoucího údržby je dohlížet na práci celého týmu a podporovat rozvoj dovedností kolegů. Vedoucí by měl ve své práci využívat metodu Total Productive Maintenance a další prvky konceptu Lean Manufacturing (více jsme o nich psali zde). Klíčové je delegování úkolů mezi údržbovými pracovníky a předávání vlastních zkušeností ostatním členům týmu. To je obzvláště těžké pro ty, kteří prošli celou technickou kariérou a nyní se místo soustředění na stroje musí věnovat řízení týmu, delegování úkolů a naslouchání názorům podřízených.

2. Péče o kvalitu procesů ve závodě

Povinností vedoucího údržby je udržovat nepřetržitý chod strojů a dalších výrobních zařízení. Zde je třeba zaměřit se na indikátory popisující kvalitu procesů. Pomůže rozvoj, optimalizace a implementace nových řešení v oblasti údržby (Lean Manufacturing, Total Productive Maintenance, Reliability Industry 4.0, Centered Maintenance).

3. Dohlížení na údržbu strojního parku

Udržování nepřetržitého chodu strojů a dalších výrobních zařízení patří také k denním úkolům vedoucích údržby. Spolupráce s oddělením BOZP a vedením objektu pomůže dodržovat bezpečnostní předpisy. Je třeba předvídat události, které představují riziko poruchy, dostatečně dopředu.

4. Plánování harmonogramů revizí, oprav a údržby

K úkolům vedoucího údržby patří určitě organizace revizí, údržby a oprav strojů. V rámci povinností je sledování technické infrastruktury, vypracování harmonogramu pravidelných revizí, analýza příčin a důsledků poruch.

5. Zajištění konzistence dokumentace strojů a zařízení

Po analýze technického stavu zařízení, strojů a instalací by měl vedoucí údržby vypracovat příslušnou zprávu. Samozřejmě může úkol delegovat na podřízený tým, ale vedoucí musí zajistit správné postupy, které to zaručí. Zde je třeba implementovat standardy pokrývající EU oblast, aby byla zachována konzistence dokumentace strojního parku.

6. Monitoring a hlášení ukazatelů údržby

V průmyslovém závodě by vedoucí měl umět řešit problémy související s výrobním procesem v oblasti údržby. Měl by mít na paměti provádění analýz kritičnosti a využití jejich výsledků pro vytvoření strategie údržby. Práce s daty je jednou z dovedností potřebných pro práci v údržbovém oddělení.

7. Dohlížení na náklady údržby

Mezi úkoly vedoucího údržby patří plánování dodávek, výběr dodavatelů a vyjednávání podmínek nákupu součástí strojového parku. Zde by měla být zvláštní pozornost věnována:

 • realizaci rozpočtu oddělení
 • preventivní údržbě v oddělení UR
 • zkrácení doby oprav
 • minimalizaci krizových událostí

8. Účast na nových implementacích a investicích

Manažer by měl podniknout vhodné kroky, které zlepší výkonnost závodu. Důležitá bude spolupráce s výrobním oddělením v otázce zajištění bezpečnosti práce. Zaměření na dlouhodobé akce prostřednictvím spolupráce s vedením zařízení, finančním oddělením, inženýrským týmem a interními designovými týmy za účelem modernizace a implementace nového zařízení.

9. Spolupráce se servisem nebo externími servisními společnostmi

Mezi úkoly vedoucího UR patří také spolupráce s externími subjekty (servisní technici, kontrola technického stavu, dodavatelé dílů). Je vhodné se v tomto ohledu snažit eliminovat plýtvání zdroji a snížit náklady na údržbu strojového parku.

10. Zprávy a vyúčtování prováděných akcí

Vedoucí údržby dohlíží na dokumentaci strojového parku a prováděné akce. Mezi jeho povinnosti patří podávání zpráv o výsledcích efektivnosti práce celého oddělení nadřízeným.

Závěr

Hlavní povinnosti vedoucího údržby zahrnují dohled nad chodem strojů a výrobních linek, což významně ovlivňuje rozvoj firmy zvyšováním výkonnosti závodu a minimalizací poruchovosti strojů. K tomu je nezbytná řada dovedností spojených se specifikou technologií, organizací procesů a klíčových soft skills (řízení týmu, delegování úkolů). Poptávka po manažerech údržby stále roste a mohou očekávat mzdu v rozmezí 7-12 tisíc hrubého.

Do konce července nabízíme všem manažerům údržby bezplatnou podporu zkušeného konzultanta během implementace systému QRmaint. Seznamte se s CMMS systémem a zavolejte ještě dnes na +48 12 400 41 70.

tło

Feel free to contact me.
I will come back shortly with an answer.
  członek zespołu

  Sales Manager

  tło

  Vyzkoušejte QRmaint

  Zdarma po dobu 14 dní, bez závazků.