Automatizace skladování s využitím QR kódů

Existuje mnoho metod, které mohou pozitivně ovlivnit zjednodušení skladování a zvýšit celkovou efektivitu firmy. Jedním z nich je označení skladových míst a označení skladovaného zboží nebo náhradních dílů.

Označení skladových míst ve skladu

Základním pravidlem spojeným s provozováním skladu by mělo být označení skladových míst. Díky logickému a jasnému určení umístění výrazně zkracujeme proces hledání uložených produktů. Není bezvýznamné, že označením místa ve skladu můžeme přiřadit produkty, které by měly být tam uloženy, což zjednodušuje proces skladování.

Logika označování skladových míst (tvorba místo kódu) je obvykle následující:

 • kód skladu
 • číslo regálu/chodby ve skladu
 • číslo místa skladování ve stejném sloupci
 • úroveň místa skladování

Vytvořený kód místa skladování může vypadat následovně: A-02-18-1 – což lze snadno přeložit na fyzickou identifikaci takového místa zaměstnancem – to znamená, že místo skladování je ve skladu A, na regálu 02, místo skladování s číslem 18 na první úrovni.

Taková syntaxe kódu místa skladování umožňuje rozpoznat místo nejen prostřednictvím počítačového systému, do kterého jsme tento kód zavedli, ale také lidskou osobou, která zná určitou logiku a je schopna místo nalézt i bez IT systému.

Ukládání zboží/náhradních dílů – jak je označit?

Velmi často zboží, které skladujeme ve skladu, již má svá označení, která vytvořil výrobce daného zboží nebo náhradního dílu. Nejběžnějším označením je čárový kód, který má za úkol jednoznačně identifikovat dané zboží. Čárové kódy však nejsou ideálním řešením, protože jejich technická struktura nedovoluje ukládání mnoha informací o produktu. Jsou také náchylné k poškození – poškození alespoň části čárového kódu na etiketě může způsobit problémy při jeho čtení skenery.

Řešením, které stále více získává uznání v oblasti skladování, jsou QR kódy. QR kódy ukládají stokrát více informací než konvenční čárové kódy, což umožňuje zaznamenat všechno, od typu a čísla produktu, výrobce, dodavatele až po odkaz na webovou stránku. Označení zboží vlastními QR kódy výrazně usnadňuje identifikaci konkrétního produktu ve skladu, zrychluje kompletaci a snižuje riziko chyby. Způsob zakódování QR kódu znamená, že je možné ho přečíst i při značném poškození, což není v skladech neobvyklé.

Nicméně nejdůležitějším pravidlem při označování zboží QR kódem je, že nesmí dojít k chybě při označení produktů při vstupu do skladu. Pokud označíme určité produkty nesprávným QR kódem, je velmi pravděpodobné, že také nesprávně vydáme tento produkt ze skladu – na základě nesprávného označení!

V systému QRmaint má uživatel možnost označit jakékoli části skladované ve skladu jak čárovými kódy, tak QR kódy. Po naskenování libovolného kódu systém uživateli zobrazí všechny podrobnosti o dané části spolu s jejím aktuálním stavem ve skladu.

Přiřazení skladových míst

Dalším krokem po označení skladových míst a produktů ve skladu by mělo být přiřazení skladových míst k určitým produktům.

Při uspořádání zboží nebo náhradních dílů ve skladu bychom se měli řídit především informací o tom, jak často budeme potřebovat konkrétní zboží (samozřejmě kromě fyzických vlastností zboží). Nejlepším místem pro skladovatele jsou police dostupné z pozice stání a ve vizuálním dosahu – tedy mezi 50 a 160 cm. Právě na těchto policích by měly být umístěny produkty, které budeme potřebovat nejčastěji. Pokud máme k dispozici mnoho regálů ve skladu, pro produkty s největší rotací bychom měli vybrat ty, které jsou nejbližší místu, odkud se zboží vydává.

Pokud jsme předtím označili místa skladování, je dobré uložit kód nebo popis takového místa do karty daného produktu v IT systému. Tím se zajistí, že při příjmu zboží do skladu systém doporučí uživateli optimální místo pro jeho skladování. Stejně tak je to při vydání – skladník, který obdrží příkaz k vydání, dostane informaci o tom, kde se daný produkt nachází – což mu umožní výrazně zkrátit čas potřebný k obsluze kompletace ve skladu.

V systému QRmaint má uživatel možnost přiřadit místo skladování pro každou náhradní část a to v závislosti na tom, ve kterém skladu se daná část nachází.

Označit nebo neoznačit?

Odpověď na tuto otázku není vždy stejná. Hodně závisí na velikosti skladu, množství skladovaného zboží a počtu skladových operací. Čím větší je sklad a různorodější je skladované zboží, tím více prospěchů získáme z správného plánování a označení míst ve skladu.

Označení zboží podléhá podobným pravidlům – přičemž jeden z důležitých faktorů je, zda je skladovaný produkt dobře označen výrobcem nebo dodavatelem. Pokud jsou skladované produkty v originálním, označeném obalu od výrobce, není označení klíčové (i když podporuje skladové procesy). Pokud však skladujeme produkty bez obalů od výrobce nebo bez jakýchkoli označení, je nezávisle na množství těchto produktů doporučeno označit je vlastními prostředky. Tím se vyhneme chybám při vydávání podobných produktů nebo náhradních dílů.

Důležitým aspektem při rozhodování o uspořádání skladu a označení míst a skladovaného zboží je také úroveň nepřítomnosti a rotace zaměstnanců. Pokud informace o umístění skladování daného produktu uložíme do IT systému, budeme méně závislí na znalostech skladníka, který z různých důvodů nemusí být v práci.

Stále pracujeme na rozvoji aplikace QRmaint, abychom splnili požadavky našich klientů. Pokud máte nápad na způsob využití našeho systému CMMS a nenašli jste takovou funkcionalitu – napište nám – kontakt@qrmaint.com

tło

Feel free to contact me.
I will come back shortly with an answer.
  członek zespołu

  Sales Manager

  tło

  Vyzkoušejte QRmaint

  Zdarma po dobu 14 dní, bez závazků.