Co je MTBF?

Zkratka MTBF (Mean Time Between Failures, Průměrný čas mezi poruchami) určuje průměrný čas mezi poruchami. Je to jeden z klíčových ukazatelů efektivity používaných v rámci systému TPM v mnoha průmyslových odvětvích a umožňuje firmám měřit spolehlivost výrobního procesu a dostupnost provozovaných zařízení a strojů.

Co je MTBF? Z tohoto článku se dozvíte:

 1. Co je MTBF?
 2. Co znamená ukazatel MTBF?
 3. Jaký je význam ukazatele MTBF?
 4. Jak funguje ukazatel MTBF?
 5. Co představuje ukazatel MTBF?
 6. Proč je důležitý ukazatel MTBF?

Úvod do definice ukazatele MTBF – co je porucha?

Při definici ukazatele MTBF (a také dalších klíčových ukazatelů efektivity v rámci systému TPM) je nejprve třeba vysvětlit pojem poruchy. Existují dvě základní definice poruchy, které pomáhají ilustrovat tento ukazatel. Porucha je označována jako:

 • nemožnost jednotlivých prvků zařízení provádět požadované funkce, přestože zařízení jako celek stále může provádět požadované funkce;
 • nemožnost zařízení jako celku provádět požadované funkce.

Příkladem první definice je porucha měniče napájení UPS, která vede k přepnutí napájení do režimu bypass, ačkoli zařízení je schopno i přes poruchu komponentu stále provádět požadované funkce spočívající v napájení kritického zařízení.

Příkladem druhé definice může být porucha redundantního disku v pole disku RAID, což způsobuje neschopnost poskytovat klíčová data mezi síťovou infrastrukturou, a tím pádem disk úplně přestává plnit svoji funkci.

Samozřejmě jsou tyto příklady jednoduché a definice poruchy na jejich základě je poměrně jednoduchá. Problematika definování poruchy se však může objevit, když je třeba monitorovat ukazatel MTBF v komplexních a složitých strukturách a procesech.

Proto musí firmy definovat poruchu podle vlastních pravidel a dohod založených na specifikách výrobních procesů a údržby. K tomu je nutné stanovit individuální předpoklady pro správnou definici poruchy. Jen v kontextu dobře definované poruchy je možné správně stanovit ukazatel MTBF.

Co ukazatel MTBF říká firmě?

Ukazatel MTBF ovlivňuje nejen spolehlivost, ale také dostupnost strojů v rámci výrobního procesu. Je třeba zde rozlišit dostupnost od spolehlivosti.

Podle IEEE 90 dostupnost je míra provozuschopnosti a připravenosti systému nebo jeho části, když je jeho použití požadováno. Zatímco spolehlivost je schopností systému nebo jeho části provádět určité funkce za určitých podmínek po danou dobu. Vysoká dostupnost tedy ne vždy souvisí se vysokou spolehlivostí.

Klíčový ukazatel efektivity, jakým je MTBF neboli průměrný čas mezi poruchami, je základní míra spolehlivosti systému.

Obvykle se vyjadřuje v hodinách a čím vyšší je jeho hodnota, tím vyšší je spolehlivost zařízení nebo výrobního procesu. Jinými slovy, ukazatel MTBF určuje, jak často ze statistického hlediska dochází k poruchám systému nebo jeho části. V praxi firmy tento ukazatel využívají k určení frekvence a termínů pravidelných preventivních kontrol strojového parku.

Jak vypočítat ukazatel MTBF?

Stanovení ukazatele MTBF je jednoduché. Je to totiž součet provozního času dělený počtem poruch.

Provozní čas je skutečný pracovní čas stroje, tedy celkový výrobní čas snížený o plánované přestávky a poruchy, tedy nepředvídatelné přestávky.

Abyste si lépe představili, jak se tento ukazatel vypočítává, použijeme příklad. Předpokládejme, že plánovaný výrobní čas stroje v měřicím období činil 100 hodin. Během tohoto času došlo ke třem poruchám: první trvala 3 hodiny, druhá 5 hodin a třetí 2 hodiny. Skutečný provozní čas stroje tak činil:

100 h – (3 h + 5 h + 2 h) = 90 h

Po rozdělení tohoto výsledku počtem poruch dostaneme ukazatel MTBF:

90 h / 3 = 30 h

Výsledek znamená, že průměrně dochází k poruše stroje každých 30 hodin.

Více o klíčových ukazatelích efektivity si můžete přečíst v sérii článků, ve kterých jsme podrobně charakterizovali jednotlivé ukazatele:

 • ukazatel MTTR
 • ukazatel MTTF
 • ukazatel OEE

Podívejte se, jak vypadá souhrn ukazatelů v QRmaint – KPI Dashboard!

tło

Feel free to contact me.
I will come back shortly with an answer.
  członek zespołu

  Sales Manager

  tło

  Vyzkoušejte QRmaint

  Zdarma po dobu 14 dní, bez závazků.