Co je ukazatel TEEP?

Wskaźnik TEEP (Total Effective Equipment Performance) označuje celkovou efektivitu zařízení. Jedná se o moderní přístup k celkové efektivitě OEE (Overall Equipment Effectiveness). TEEP určuje všechny ztráty, které nejsou efektivní prací. Vypočítá se násobením třemi faktory: dostupnosti, výkonu a kvality. Rozdíl mezi celkovou efektivitou zařízení (OEE) a celkovou efektivitou provozu (OOE) spočívá v tom, jak měříme „dostupnost“.

Příklad

Předpokládejme, že celková výroba v průběhu měsíce v našem závodě může dosáhnout maximálně 720 hodin (30 dní x 24 hodin). Pokud výrobní linka pracuje během tohoto času s plnou produktivitou po dobu 720 hodin, dosáhneme úrovně TEEP 100%. Pokud náš závod pracuje pouze dvě osmihodinové směny, 5 dní v týdnu, výrazně to zkracuje skutečný pracovní čas. Na základě toho můžeme snadno spočítat plánovaný čas výroby.

Plánovaný čas výroby v měsíci = 16 hodin x 22 pracovních dnů v měsíci (5 pracovních dnů v týdnu) = 352 hodin

Dostupnost: Nejvyšší hodnota TEEP, kterou můžeme dosáhnout, je 48,8% (352 hodin plánovaného času děleno 720). Téměř 49% je hodnota dostupnosti výroby, kterou použijeme v dalším výpočtu.

Výkon: Nejčastěji však vše nefunguje ideálně. Závody každý den zažívají nějaké poruchy a poruchy zařízení. Spolu s časem na opravy a údržbu můžeme dosáhnout například průměrného výpadku trvajícího 2,5 hodiny denně. Proto je naše výkonnost 84,3% (13,5 hodiny reálné práce děleno 16).

Kvalita: Nejčastěji kvalita produktů nebude dosahovat 100%. Například během měsíce mohl závod utrpět ztráty kvůli výrobku, který nesplňoval výrobní standardy. To znamená, že například 4% naší měsíční produkce bylo zlikvidováno. Kvalita pracovního procesu by byla tehdy 96%.

Schéma výpočtu TEEP

TEEP = Dostupnost x Výkon x Kvalita x 100%

Wskaźnik TEEP = 0,488 x 0,843 x 0,96 x 100%

TEEP = 39,5 %

TEEP a další ukazatele výkonnosti

Wskaźnik TEEP je jedním ze tří klíčových ukazatelů využívaných k optimalizaci výroby. Dva dalšími jsou celková efektivita zařízení (OEE) a celková efektivita operací (OOE). TEEP je nejvíce externí ukazatel, který poskytuje strategický pohled na nejefektivnější využití zdrojů. OOE je součástí TEEP jako měření výkonnosti závodu vzhledem k plánovanému plánu. OEE se nachází uprostřed jako operační výkonnost vzhledem k dostupnosti zařízení.

Co je ukazatel TEEP?
Was ist der TEEP-Indikator?

Wskaźnik OEE (Overall Equipment Effectiveness)

– jedná se o procentuální ukazatel určující celkovou efektivitu zařízení. OEE zahrnuje pouze poruchy a plánované přestávky ovlivňující výkonnost výroby. Nezohledňuje období, kdy je stroj nečinný z jiných důvodů, jako je plánovaná údržba, odstávka strojů pro výcvik nebo shromáždění zaměstnanců v rámci odborového svazu.

Wskaźnik OOE (Overall Operations Effectiveness)

– jedná se o procentuální ukazatel určující celkovou efektivitu operací. OOE měří operační výkonnost vzhledem ke celkovému času, po který bylo zařízení plánováno jako dostupné k práci. V případě OOE, pokud někdo zařízení vypne z jakéhokoli důvodu (plánovaný nebo neplánovaný), ovlivní to operační výkonnost.

K čemu lze ukazatel TEEP využít?

TEEP umožňuje manažerům pochopit, jak firma využívá své současné zařízení a zdroje. Pomocí něj lze vidět, co je třeba udělat, aby závod mohl zvýšit svou výrobní kapacitu. Zahrnuje všechny aspekty činnosti firmy, a tak manažeři mohou:

 • Prozkoumat provozní problémy, které ovlivňují ukazatele, například nadměrný čas na čištění strojů.
 • Změnit plánovaný údržbový harmonogram nebo přizpůsobit cykly strojů tak, aby byl využíván maximálně dostupný čas pro výrobní procesy s využitím dostupných zdrojů.
 • Zvážit strategické otázky, jako je nákup dalšího zařízení, zvýšení počtu zaměstnanců, přidání víkendových směn nebo pracovního přesčasu během týdne.

Celkový pohled na výrobní operace

Může se ukázat, že plánovaná údržba způsobuje přestávky. V takovém případě by bylo rozumné plánovat plánované přestávky o víkendu, kdy stroje nejsou v provozu, což by snížilo vliv na dostupnost. To by však zvýšilo náklady na údržbu. Na druhé straně by tyto náklady pravděpodobně byly kompenzovány zvýšenou výkonností, což by znamenalo více výroby, vyšší příjmy a zlepšení finančních výsledků. Je vhodné využít systém správy údržby CMMS a naplánovat údržbu.

Provoz továrny je komplexní operace. Je užitečné věnovat trochu času a zjistit, jak firma využívá svá aktiva a zdroje. Když manažeři usilují o zvýšení výrobní kapacity pro stávající produkty nebo se přizpůsobení novým zákazníkům, analýza TEEP jim pomůže pochopit, kde ji lze zvýšit – způsobem, který je nejvýhodnější.

tło

Feel free to contact me.
I will come back shortly with an answer.
  członek zespołu

  Sales Manager

  tło

  Vyzkoušejte QRmaint

  Zdarma po dobu 14 dní, bez závazků.