tło

CMMS Systém pro oddělení údržby

Správa procesů údržby může být jednodušší a efektivnější s pomocí moderního CMMS systému. Co je CMMS systém?

Jedná se o moderní nástroj, který je v souladu s ideou Průmyslu 4.0, tedy další průmyslové revoluce. QRmaint Údržbový software je zaměřen na mobilitu a intuitivní použití.

Vyzkoušejte zdarmastrzałka Případová studiestrzałka
system zgłaszania awarii

1. Volba techniků a manažerů údržby

 • Intuitivní mobilní aplikace

Tato mobilní nástroj výrazně zkracuje reakční dobu týmu údržby na nahlášené poruchy v strojovém parku, a usnadňuje jejich hlášení vedoucím výroby či operátorům.

 • Klíčové ukazatele KPI v údržbě

QRmaint umožňuje manažerům Údržby analyzovat ukazatele KPI, díky nimž je možné odhadovat skutečnou efektivitu, spolehlivost a dostupnost strojového parku.

Podpora zkušených konzultantů

 • Pomoc při implementaci systému CMMS

Implementace Údržbového softwaru CMMS je velká změna v organizaci – od papírově založeného systému údržby k IT systému. Tento přechod vyžaduje přípravu a podporu od zkušených konzultantů.

 • Podpora uživatelů systému CMMS

Naši konzultanti jsou dostupní přes chat nebo infolinku. Uživatelé systému údržby CMMS se mohou spolehnout na jejich pomoc ohledně používání systému nebo zvládání procesů údržby.

służba utrzymania ruchu
tło

Vyzkoušejte QRmaint

Zdarma po dobu 14 dní, bez závazků.

Zvyšte efektivitu oddělení údržby s CMMS systémem

Co je to systém CMMS? Níže představujeme funkce systému CMMS, které významně zefektivnily práci oddělení údržby ve více než 300 firmách v Polsku a nejen tam!

Jednoduché a rychlé nahlášení poruch a závad

 • Zlepšení komunikace pracovníků produkce s oddělením údržby

Poruchy jako první zpozorují pracovníci výrobní linky. Jednoduché a rychlé nahlášení závady je klíčem ke zkrácení výpadků strojů. Skenováním QR kódu stroje, použitím náhlášovacího portálu nebo ovládacího panelu umístěného na lince můžete nahlásit poruchu.

 • Okamžité upozornění na telefon o nové poruše nebo závadě

Push notifikace nebo e-maily poskytují údržbové službě okamžité informace o novém hlášení, přiřazení technika k úkolu nebo o volání z ovládacího panelu. Zkrácení reakčního času techniků významně snižuje dobu výpadků strojů.

Vyzkoušejte zdarma

Mobilní CMMS systém na smartphony

Využijte mobilní CMMS systém QRmaint, abyste snadno plánovali a sledovali úkoly a nahlášení, sledovali průběh zakázek a spravovali strojový park a náhradní díly, a to vše kdykoliv dostupné na úrovni telefonu. Mobilní CMMS systém přispívá ke zkrácení reakčního času na poruchy, minimalizaci výpadků, optimalizaci zásob náhradních dílů a zlepšení celkové efektivity oddělení údržby.

Vyzkoušejte zdarma

Preventivní Plány pro Stroje a Zařízení

 • Plánování Prohlídek Strojů a Zařízení

Jednou naplánujte prohlídky a váš CMMS-System je v pravidelných intervalech automaticky vytvoří a zašle upozornění technikům nebo externím servisním firmám.

 • Kontrolní Seznamy – Checklisty

Přidejte kontrolní seznamy k úkolům prohlídek a kontrol, aby technici postupovali dle platných procedur. Mobilní aplikace Údržbový software rovněž umožňuje shromažďování podpisů pro auditové účely.

 • Grafický Harmonogram

Využijte přehledný grafický harmonogram, který snadno ukáže všechny neuskutečněné, dokončené a naplánované preventivní úkoly.

Vyzkoušejte zdarma

Sklad Náhradních Dílů

 • Čárové Kódy a QR Kódy

Využijte QR kódů pro zjednodušení výdeje náhradních dílů ze skladu. Správně označené regály a boxy výrazně usnadní práci technikům, kteří řeší poruchy.

 • Monitorování Minimálních Stavů Náhradních Dílů

Nedostatek náhradních dílů při odstraňování závad vede k delšímu výpadku a finančním ztrátám podniku. Nastavte minimální stavy kritických položek, aby už nikdy nedošlo k takové situaci.

 • Úplná Historie Změn Skladových Stavů

Systém údržby CMMS shromažďuje na jednom místě všechny skladové operace provedené na konkrétním skladovém indexu. Vždy budete vědět, kdo kolik a v jakém úkolu vybral.

Vyzkoušejte zdarma

Dashboard TV - Real-time Vizualizace na Televizi

 • Aktuální Stav Strojového Parku

Vytvořte dashboardy pro libovolné místo nebo výrobní linku, aby jste mohli sledovat aktuální stav strojového parku v reálném čase.

 • Zlepšení Komunikace a Zvýšení Produktivity

Dashboard zobrazený v místnosti techniků je nejefektivnějším způsobem, jak zvýšit produktivitu technického týmu. Stačí rychlý pohled na televizi, abyste byli v obraze o aktuálně probíhajících úkolech, nových hlášeních, voláních z Andon ovládacího panelu operátora a mnohem více.

Vyzkoušejte zdarma

Vizualizace stavu strojového parku

 • Lokalizace strojů a zařízení

Systém CMMS umožňuje vizualizaci poruch v různých lokalitách závodu. Tím pádem je jasné, kde konkrétně problém nastal. Zobrazení specifických strojů, výrobních linek a pracovních stanic na mapě usnadňuje vizualizaci procesů. To umožňuje identifikovat nedostatky v umístění konkrétních linek. Změny v lokalizaci strojů a zařízení mohou snížit dobu potřebnou pro dosažení technikem konkrétního místa.

 • Zkrácení doby výpadků

Lokalizace poruchy na mapě závodu umožňuje údržbářům najít nejrychlejší cestu k místu, kde je potřeba zásahu. Díky vizualizaci preventivních plánů jsme schopni minimalizovat riziko vážnějších výpadků, což následně vede k úspoře času a nákladů potřebných na jejich opravu.

Vyzkoušejte zdarma
Jak wdrożyć CMMS

Analýza a zpravodajství

 • Analytické zprávy

Spolehlivé a podrobné zprávy z dat shromážděných v systému CMMS jsou klíčové při rozhodování o fungování výrobního závodu.

 • KPI Dashboard

KPI Dashboard umožňuje sledování klíčových ukazatelů výkonnosti spojených s údržbou, jako jsou MTBF, MTTR a další důležité informace, prezentované ve vizuální formě.

Vyzkoušejte zdarma

Systém volání ANDON

Operátorský panel ANDON je funkcionalitou CMMS-Systemu, která umožňuje přivolání skupiny lidí přímo z pracovního stanoviště a volitelně hlášení poruchy. Toto řešení zajišťuje efektivní komunikaci operátorů výrobních linek s podporujícími osobami, jako jsou vedoucí výroby, BHP, kontrola kvality.

Jaké výhody nabízí systém volání QRmaint?

 • Tablet s operátorským panelem je umístěn přímo na pracovním stanovišti u výrobní linky, montážního stolu nebo na stroji.
 • Widget pro volání dostupný na TV dashboardu – vizualizace v reálném čase na televizních obrazovkách.
 • Jednoduché rozhraní eliminuje potřebu školení personálu. Operátor jednoduše stiskne jeden z předdefinovaných tlačítek.
 • Registrace doby reakce na volání výrazně zkracuje reakční čas pracovníků.
 • Potvrzení příchodu k vyřízení volání probíhá přímo na operátorském panelu.
 • Hlášení poruch a závad přímo z operátorského panelu.
Vyzkoušejte zdarma

Zjistěte o dalších řešeních

tło

Vyzkoušejte QRmaint

Zdarma po dobu 14 dní, bez závazků.

CMMS systém je specializovaný software, který podporuje práci týmu údržby a dalších oddělení výrobního podniku. Umožňuje výrobním pracovníkům (operátorům a manažerům) hlásit poruchy a výpadky výrobní linky údržebnímu oddělení. Díky QRmaint Údržbovému softwaru tým údržby dostává okamžité upozornění na telefony a začíná pracovat na odstranění poruchy. Tento nástroj umožňuje směrovat zakázky k konkrétním technikům a výrazně zkracuje reakční dobu na nahlášené problémy.

Tento nástroj slouží také k obsluze preventivních plánů, které zahrnují činnosti jako jsou prohlídky, certifikace a kalibrace. V průměrném výrobním závodě předcházení poruchám a nežádoucím výpadkům představuje asi 60 % úkolů údržebního týmu. V tomto ohledu je CMMS systém nástrojem mnohem efektivnějším než Excelový list, protože usnadňuje pravidelné provádění kontrol, což umožňuje snížit frekvenci výpadků.

 

 

QRmaint klade důraz na mobilitu a práci v reálném čase: mistři výroby hlásí poruchy, technici údržby se pustí do zpracování nahlášení a reportují průběh realizace, aby mistři mohli v reálném čase sledovat jejich stav. A to vše prostřednictvím mobilní aplikace.

QRmaint Údržbový software je dostupný jako SaaS, což znamená, že se jedná o službu v cloudu. Data jsou uložena na bezpečných serverech od největšího poskytovatele cloudové infrastruktury, Amazon Web Services (AWS).

O zabezpečení dat se starají zaměstnanci společnosti Hostersi a naši interní specialisté. Hostersi, jako oficiální partner AWS v Polsku v oblasti implementace cloudových řešení a revendy AWS služeb, disponují odpovídajícím znalostmi a certifikací, což zajišťuje vysokou kvalitu poskytovaných služeb.

S rostoucí popularitou internetu a cloudového modelu distribuce softwaru již náklady na CMMS systém nejsou zátěží ani pro malé výrobní závody. Software totiž nevyžaduje vlastní technickou infrastrukturu ani IT oddělení. Procesy údržby v malém výrobním závodu jsou identické s těmi ve velkém, a proto implementace systému CMMS výrazně zvýší spolehlivost výrobních zařízení v jakékoli firmě.

QRmaint klade důraz na mobilitu a práci v reálném čase: mistři výroby hlásí poruchy, technici údržby se pustí do zpracování nahlášení a reportují průběh realizace, aby mistři mohli v reálném čase sledovat jejich stav. A to vše prostřednictvím mobilní aplikace. Díky tomu je implementace systému rychlá a efektivní, což umožňuje rychlou adaptaci i v menších výrobních závodech.

Implementace systému QRmaint CMMS přináší téměř týden co týden měřitelné výsledky v podobě zlepšení komunikace mezi výrobou a údržbou. Hlášení poruch jsou standardizována a shromažďována na jednom místě, což výrazně urychluje jejich zpracování a následnou opravu zařízení. Krátkodobé výhody implementace systému QRmaint CMMS zahrnují:

 • snížení poruchovosti strojů;
 • redukce počtu neplánovaných výpadků strojů a zkrácení doby jejich trvání;
 • zrychlení reakční doby týmu údržby na poruchy a havárie díky okamžitým upozorněním;
 • úplná kontrola nad plánovanými prohlídkami strojů;
 • zlepšení komunikace mezi pracovníky výroby a údržby;
 • zvýšení produktivity pracovníků údržby;
 • úplná kontrola nad skladovými stavy náhradních dílů.

tło

Vyzkoušejte QRmaint

Zdarma po dobu 14 dní, bez závazků.