Bill of material – co to je materiálový seznam?

Každý podnikatel, který plánuje výrobu, si uvědomuje, jak obtížné je to úkolem. Důležitým pomocníkem při plánování potřeb je materiálový seznam, který je všeobecně znám také pod anglickým názvem bill of materials (BOM). V tomto článku vám vysvětlíme, co tato pomůcka znamená a co můžete získat jejím použitím.

Co je to materiálový seznam?

Bill of materials je seznam surovin, komponentů, součástek a dalších prvků, které jsou potřebné k výrobě určitého výrobku. Obsahuje také podrobné informace o množství a pokyny ohledně výrobního procesu.

K čemu slouží materiálový seznam?

Materiálový seznam může mít různé využití. Lidé zabývající se výrobou ho mohou využít k vypracování výrobní koncepce a stanovení všech požadavků na způsob výroby výrobku. Osoby s technickým vzděláním jej mohou použít k posouzení zvolené koncepce a prověření celého projektu z hlediska možných změn. Pokud jde o zaměstnance, kteří se starají o údržbu výrobků, mohou ho využít k identifikaci prvků vyžadujících údržbu, aby udrželi výrobek v dobrém stavu.

Co by měl materiálový seznam obsahovat?

Materiálový seznam je dokument obsahující celkový soubor základních informací popisujících způsob výroby. Měl by obsahovat například název a identifikační číslo materiálu, jeho množství, rozměry nebo hmotnost a také vztahy mezi jednotlivými komponenty a operace nutné k provedení. V závislosti na odvětví může BOM obsahovat více prvků.

Co lze dosáhnout použitím materiálovýho seznamu?

Vytvoření materiálového seznamu umožňuje zefektivnit proces plánování a zásobování výroby. Jasně stanovený plán pomůže určit, které materiály je třeba objednat. Navíc tímto řešením lze zkontrolovat dostupnost týmu k plnění jeho povinností. Díky CMMS systému, který představuje nepostradatelnou podporu pro práci oddělení údržby provozu, může pracovník pohodlněji využívat materiálové seznamy a dokonce určit, u kterého dodavatele jsou v daném okamžiku k dispozici komponenty potřebné k výrobě.

tło

Feel free to contact me.
I will come back shortly with an answer.
    członek zespołu

    Sales Manager

    tło

    Vyzkoušejte QRmaint

    Zdarma po dobu 14 dní, bez závazků.