Home > Zákazníci > Nasazení v produkčním závodě Azpiaran
grafika grafika

Případová studie

Nasazení v produkčním závodě Azpiaran

Systém QRmaint nám umožnil odstoupit od vyplňování tun papírových dokumentů. Nyní máme snadný přístup k historii poruch, oprav a servisů, a čas reakce na nahlášenou závadu se výrazně zkrátil.

Anna Ciesielska – Inženýr procesu
ozdoba

Vyzkoušejte QRmaint

Zdarma po dobu 14 dní, bez závazků.