Případová studie

Implementace v DB Cargo

Provedli jsme analýzu trhu. Chtěli jsme zvolit službu, kde cena jde ruku v ruce s kvalitou. Měli jsme jedno předpokládání – program musíme pochopit během hodiny. Pokud se nám to v daném čase nepodaří, není pro nás vhodný. QRmaint je velmi přehledným programem, vytvořeným pro údržbu ruchu. Zde jsme nenarazili na žádný problém.

Jarosław Kurach – Koordinátor údržby

DB Cargo Polska (do dubna 2016 DB Schenker Rail Polska) je polskou společností se sídlem v Zabrze, která se zabývá železniční přepravou, těžbou písku, obsluhou vleček a údržbou vozidel. Od července 2009 je součástí německého koncernu Deutsche Bahn. V DB Cargo Polska pracuje téměř 3 tisíce zaměstnanců. Dnes hovoříme s Jaroslavem Kurachem, koordinátorem Údržby Ruchu v DB Cargo.

Jak vypadalo Údržba Ruchu v DB Cargo před využitím služeb QRmaint?

Předtím vše probíhalo v Excelu. Úkoly, poznámky a informace o závadách byly přijímány na papíře. Z toho vznikal velký chaos. Bylo třeba to změnit.

Proč jste se rozhodli vybrat QRmaint mezi jinými systémy CMMS?

Analyzovali jsme trh. Chtěli jsme najít službu, kde cena jde ruku v ruce s kvalitou. Měli jsme jedno předpokládání – program musíme pochopit během hodiny. Pokud toho za tu dobu nepochopíme, není to pro nás.

Jak v DB Cargo hodnotíte proces implementace aplikace?

QRmaint je velmi přehledný program, uzpůsobený pro Údržbu Ruchu. Zde nebyl problém. Není zahlcen množstvím možností, takže nemusíme hledat mezi milionem záložek to, co právě potřebujeme. Jeho funkce nám plně vyhovují – pokud jde o údržbu ruchu, náklady, připomínky pravidelných kontrol, správu lidských zdrojů atd. Jinými slovy vše, co potřebuje koordinátor Údržby Ruchu.

Které funkce QRmaint jsou pro vás nejvíce užitečné? Kolik lidí nyní v DB Cargo využívá naší aplikaci?

Nyní s QRmaint pracuje každý den 25 techniků a zhruba 200 osob, které hlásí závady.

Máme zde dvě strany – stranu techniků a nahlášení. Mistry ÚR a brigádníci vidí, co se děje s daným hlášením. Technici mají na „pozadí“ pouze úkoly, které jsou jim přiřazeny. Díky tomu každý ví, co by měl v danou chvíli dělat. Dokonce i během dovolené nebo volna má každý povědomí o tom, co se ve firmě děje.

– Jaké problémy se podařilo díky QRmaint vyřešit?

Komunikaci. To byla naše hlavní překážka – určování priorit, důležitosti úkolů. Celý proces kolem úkolu – objednávání dílů, koordinace objednávek a předávání úkolů. V DB Cargo pracujeme ve více směnách, takže úkoly předáváme následující směně. Nyní stačí, aby technik vyplnil poznámku v úkolu a všichni jsou informováni o tom, co bylo uděláno, a co ještě chceme udělat, abychom úkol uzavřeli. Pokud jde o organizaci práce, máme na každé směně koordinátora a techniky, kteří jsou rozděleni do skupin – mechanici, elektrikáři, elektronici.

– Jak se podařilo zrychlit realizaci úkolů a zvýšit produktivitu týmu?

Rychlost reakce je nyní významná. Ve stejný okamžik skupina lidí, která se zajímá o problém, zná detaily a svůj rozsah v tomto úkolu.

V současné době má pro nás rostoucí důležitost analýza. Vidíme počet hlášení, kde máme úzké hrdlo, v které oblasti máme největší problém a zda je to například opakující se problém. Tento způsob pomáhá během reklamací i během auditů. Auditům úspěšně procházíme díky používání systému CMMS od QRmaint.

– Jaké jsou plány na rozvoj DB Cargo v souvislosti s využíváním QRmaint?

Máme několik nápadů. Pokud jde o QRmaint, líbila se mi spolupráce s vámi od samého začátku. Pokud byl nějaký nápad nebo problém, vždy vyšla aktualizace se záplatami ve verzi programu. Máme plány na zavedení Průmyslu 4.0, kde chceme do systému zavést API, které umožní strojům samotným hlásit závady.

– Doporučil byste dalším firmám zavedení QRmaint a využívání naší aplikace?

Rozhodně bych to doporučil vyzkoušet. Stojí za to být otevřen novým věcem. Mnoho lidí se drží myšlenky, že není třeba hledat, že jakmile už máme nějaké řešení, nenajdeme lepší. Myslím si, že zde jde o otevřenost a vyzkoušení 14denní verze, ten čas nám plně postačí na to, abychom si uvědomili, zda je to řešení pro nás.

Děkujeme za rozhovor.

tło

Vyzkoušejte QRmaint

Zdarma po dobu 14 dní, bez závazků.